• Dữ liệu cập nhật mới lúc 00:00 và hiển thị trên Bảng Xếp Hạng vào sáng cùng ngày.
  • Chỉ cập nhật dữ liệu của các đại hiệp có đăng nhập game vào ngày hôm trước.