Thời Quang Điện

Vào thời tiền Tần, Âm Dương Gia nổi tiếng là một học phái nghiên cứu về những thứ bí ẩn như Ngũ Hành, Tuần Hoàn, Bát Quái,… Về sau vì thực hiện những hành vi tà thuật dị đoan, dẫn đến bị cấm đoán, chỉ còn thiểu số, từ bỏ thế sự, chỉ tin quỷ thần, lập nên Âm Dương Thời Quang Điện làm căn cứ bí mật. Đã có vô số người muốn tìm hiểu chân tướng về nơi này. Sau nhiều năm, Âm Dương Thời Quang Điện cuối cùng đã lộ diện.

Nội Dung Phó Bản

 • Thời gian mở phó bản: Cả ngày.
 • Điều kiện tham gia:
  • Máy chủ đạt giới hạn Lv59.
  • Nhân vật đạt Lv50.
  • Tổ đội tham gia tối thiểu 3 người.
 • Số lượt tham gia: 04:00 Thứ 2 mỗi tuần sẽ tăng 1 lượt tham gia, số lượt không thể tích lũy sang tuần sau.
 • Lưu ý: Sau khi máy chủ đạt giới hạn Lv50 và mở phó bản Thời Quang Điện, phó bản Lâu Lan Cổ Thành điều chỉnh thành tăng một lượt tham gia mỗi tuần, số lượt không thể tích lũy sang tuần sau.
 • Tại Âm Dương Thời Quang Điện, hãy phối hợp cùng đồng đội lần lượt vượt qua 5 ải phó bản. Đây là phó bản có độ thử thách cao, cơ chế chiến đấu của BOSS phó bản đa dạng đặc biệt, hãy quan sát kỹ môi trường chiến đấu để né tránh chiêu thức nguy hiểm cũng như tìm ra những cơ hội giải vây cho đồng minh, làm suy yếu kẻ địch.

kto

kto

Thưởng Phó Bản

 • Mỗi khi vượt 1 ải, sẽ được nhận thêm 1 lượng EXP, tổng EXP có được từ Thời Quang Điện sẽ được gửi về Thư sau khi kết thúc phó bản.
 • Mỗi khi vượt 1 ải sẽ xuất hiện 1 rương thưởng, sau khi mở tất cả thành viên tổ đội sẽ được nhận thưởng.
 • Một số phần thưởng nổi bật: Lĩnh Ngộ Đơn (Khóa), Cường Trận Phù, Mảnh Trận Pháp, Huyền Quy Giáp, Tinh Lực, Rương Tinh Lực giảm 60%, Bảo Thạch Nguyên Khoáng, Thuần Dưỡng Đơn, Rương Sách Kỹ Năng Đồng Hành (có tỉ lệ rơi ra),…
 • Trục thời gian khác nhau, thưởng phó bản sẽ có thể khác nhau.

Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, đại hiệp có thể liên hệ bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ tốt nhất