Võ Luyện Trang Bị

Quý đại hiệp thân mến,

Hành tẩu giang hồ, trang bị và binh khí là những vật bất ly thân. Một khi đã Cường Hóa trang bị đến giới hạn nhất định, sẽ có thể tiến hành Võ Luyện, giúp gia tăng các thuộc tính một cách mạnh mẽ bất ngờ.

Điều Kiện Tham Gia

  • Máy chủ mở cấp 99 trở lên.
  • Trang bị bậc 8 trở lên và đã đạt cấp cường hóa +16.

Tăng Cấp Võ Luyện

  • Võ Luyện tiến hành tương tự như Cường Hóa trang bị.
  • Mỗi lần tăng cấp tiêu hao Huyền Tinh và Bạc.
  • Tăng cấp thành công sẽ tăng mạnh thuộc tính cơ bản của trang bị tương ứng.

Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu gặp khó khăn hay có thắc mắc nào, vui lòng liên hệ các kênh Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ sớm nhất