Ải Gia Tộc

Ải Gia Tộc

 • Điều kiện tham gia: Cấp 12, là thành viên Gia Tộc chính thức.
 • Thời gian: Thứ 2, Thứ 6 hằng tuần 21:00.
 • Cách thức tham gia: Đến giờ mở hoạt động, có thể tham gia thông qua giao diện Hoạt Động.
 • Hình thức tham gia: Gia Tộc.

Chi tiết tính năng

 • Các thành viên Gia Tộc cùng nhau chinh phục Thần Bí Bảo Khố, sau khi vượt xong phòng đầu tiên, Gia Tộc phải chia thành 2 nhóm để tiến vào Phòng Phản Đòn hoặc Phòng Choáng, sau khi vào tiến vào 1 trong 2 phòng trên sẽ không thể quay lại phòng đầu tiên.
 • Ở Phòng Phản Đòn và Phòng Choáng, sau một thời gian sẽ xuất hiện nhiều Rương Thần Bí, mở rương sẽ được nhận thưởng.
 • Tiếp tục tiến vào các phòng khác, lần lượt đánh bại quái, mở khóa các phòng tiếp theo cho đến khi Gia Tộc tập hợp tại Phòng Kho Báu và khiêu chiến Boss Thủ Vệ Kho Báu.
 • Sau khi đánh bại Boss Thủ Vệ, NPC Mã Xuyên Sơn sẽ xuất hiện, Tộc Trưởng có thể đối thoại với NPC này để triệu hồi lần lượt tối đa thêm 3 Boss Gia Tộc, nếu đánh bại sẽ nhận thêm thưởng. Việc đánh 3 Boss này là không bắt buộc, Gia Tộc có thể rời phó bản sau khi đánh bại Boss Thủ Vệ Kho Báu.
 • Sau khi vượt Ải Gia Tộc thành công, sẽ nhận thưởng Rương Báu của Mã Xuyên Sơn qua Thư.

Thưởng hoạt động

 • Thưởng Rương Báu của Mã Xuyên Sơn: Bạc, Cống Hiến Gia Tộc, Tài Sản Bang Hội, Ngũ Hành Hồn Thạch, Tinh Chú Thạch
 • Thưởng Rương Thần Bí: Bạc, Huyền Tinh, Nguyên Bảo, Hồn Thạch
 • Thưởng BOSS triệu hồi: Bạc, Huyền Tinh, Tinh Chú Thạch, Nguyên Bảo