Tiêu Dao Cốc

Tiêu Dao Cốc

 • Loại hoạt động: Hàng ngày
 • Điều kiện mở: Cấp 12
 • Hình thức tham gia:Tổ đội
 • Số lượt tham gia mỗi ngày: 2 lần

Chi tiết tính năng

 • Người chơi tự tạo tổ đội để tham gia tính năng.
 • Tại giao diện Hoạt Động, chọn Tiêu Dao Cốc.
 • Trong trường hợp tổ đội không đủ 4 người, hệ thống sẽ cử cao thủ môn phái để hỗ trợ.
 • Đại Hiệp tham gia Tiêu Dao Cốc sẽ phải vượt 5 ải trong 5 lượt đánh.
 • Vượt ải thành công sẽ tiến vào ải tiếp theo, thất bại sẽ đánh lại ải đó ở lượt tiếp theo.
 • Mỗi ải có nhiều phòng, mỗi lượt vượt ải sẽ chiến đấu ở một phòng ngẫu nhiên của ải đó.
 • Mục tiêu: phối hợp cùng đồng đội chiến đấu, hoàn thành mục tiêu mỗi ải, vượt nhiều ải nhất có thể.
 • Sau khi hoàn thành phó bản, dựa vào số ải đã vượt, thời gian vượt và số hảo hữu trong tổ đội để đánh giá kết quả, đánh giá càng cao nhận được càng nhiều thưởng.
 • Phần thưởng: Bạc, Rương Hoàng Kim, Nguyên Bảo, Huyền Tinh, Tài Sản Bang Hội, Danh Vọng Tiêu Dao, Hoa Hồng.