Bang hội

Giới thiệu

 • Bang Hội là tổ chức lớn hơn của Gia Tộc. Một Bang Hội có thể được tạo thành bởi 1-2 Gia Tộc, tương đương tối đa 140 – 160 thành viên.
 • Khi Gia Tộc gia nhập Bang Hội, sẽ mở khóa nhiều tính năng, hoạt động hấp dẫn mà chỉ có thể tham gia với tư cách thành viên Bang Hội.

Tạo và gia nhập Bang hội

 • Tạo Bang Hội:
  • Chỉ Tộc Trưởng của Gia Tộc mới có quyền tạo Bang Hội.
  • Để tạo Bang Hội, Tộc Trưởng cần tạo một tổ đội và có sẵn 1000 Nguyên Bảo làm chi phí thành lập. Tổ đội chỉ bao gồm 1 hoặc 2 Tộc Trưởng (trong trường hợp tạo Bang Hội có 2 Gia Tộc).
 • Gia nhập Bang Hội:
  • Chỉ Tộc Trưởng của Gia Tộc mới có quyền xin gia nhập Bang Hội.
  • Nếu Gia Tộc chưa thuộc Bang Hội nào thì Tộc Trưởng có thể xin gia nhập vào một Bang Hội có sẵn, với điều kiện Bang Hội đó chỉ có 1 Gia Tộc.
  • Sau khi gia nhập Bang Hội thành công, tất cả thành viên trong Gia Tộc sẽ trở thành thành viên của Bang Hội đó.
  • Gia nhập Gia Tộc đã có Bang Hội sẽ tự động trở thành thành viên Bang Hội đó

Hoạt đông Gia Tộc

 • Sau khi Gia Tộc gia nhập Bang Hội, thành viên sẽ được mở khóa các tính năng, hoạt động sau:
 • Tính năng
  • Lãnh Địa Bang Hội
  • Hệ thống Quan Hàm, Quan Ấn
  • Lì Xì Bang Hội
  • Đấu Giá Bang Hội
 • Hoạt động
  • Truyền Công Bang Hội
  • Lãnh Thổ Chiến
  • Bạch Hổ Đường (tham gia với tư cách Bang Hội)
  • Võ Lâm Cao Thủ (tham gia với tư cách Bang Hội)
  • Bang Hội Khiêu Chiến
  • Bang Hội Cắm Cờ

Chức vị Bang

 • Những chức vị quản lý trong một Bang Hội bao gồm: Thủ Lĩnh, Bang Chủ, Bang Phó, Trưởng Lão, Chỉ Huy, Bảo Bối.
 • Thủ Lĩnh là người có chức vị cao nhất, có thể bổ nhiệm chức Thủ Lĩnh và Bang Chủ.
 • Tộc Trưởng được Thủ Lĩnh bổ nhiệm sẽ trở thành Bang Chủ, Tộc Trưởng còn lại sẽ trở thành Bang Phó.
 • Tộc Phó khi gia nhập Bang sẽ mang chức vị Trưởng Lão.
 • Chức vị Chỉ Huy và Bảo Bối khi gia nhập Bang vẫn giữ nguyên.
 • Chức vị thành viên chính thức và thành viên ký danh khi gia nhập Bang vẫn giữ nguyên.