Phó Bản Quân Doanh

Phó Bản Quân Doanh

  • Loại hoạt động: Hàng ngày
  • Điều kiện mở: Cấp 20
  • Hình thức tham gia: Tổ đội
  • Số lượt tham gia mỗi ngày: 1 lần

Chi tiết tính năng

  • Người chơi tự tạo tổ đội để tham gia tính năng.
  • Tại giao diện Hoạt Động, chọn Phó Bản Quân Doanh.
  • Trong trường hợp tổ đội không đủ 4 người, hệ thống sẽ cử cao thủ môn phái để hỗ trợ.
  • Để vượt qua phó bản cần phối hợp cùng đồng đội, làm theo hướng dẫn nhiệm vụ góc trái, thu thập vật phẩm, tiêu diệt quái, Boss được chỉ định.
  • Sau khi hoàn thành phó bản, dựa vào thời gian vượt và số hảo hữu trong tổ đội để đánh giá kết quả, đánh giá càng cao nhận được càng nhiều thưởng.
  • Phần thưởng: Bảo Thạch, Bạc, Quả Bồ Đề, Tài Sản Bang Hội, Tinh Hoa Trí Tuệ, Cỏ May Mắn.