Lâu Lan Cổ Thành

Lâu Lan Cổ Thành

 • Loại hoạt động: Hàng tuần
 • Điều kiện mở: cấp 40
 • Hình thức tham gia: Tổ đội 3 người trở lên.
 • Số lượt tham gia: 1 lần/tuần. 4:00 thứ 2 tạo lại lượt mới, có thể tích lũy tối đa 2 lần tham gia.
 • Cách thức tham gia:
  • Tạo tổ đội từ 3 người trở lên.
  • Tại giao diện Hoạt Động, chọn Lâu Lan Cổ Thành.

Chi tiết tính năng

 • Phó bản Lâu Lan bao gồm 9 ải, mỗi ải có một mục tiêu nhiệm vụ đánh quái, BOSS khác nhau.
 • Trên đường đi cũng có nhiều cạm bẫy, cần chú ý khi di chuyển trong phó bản.
 • Cùng phối hợp với đồng đội để vượt phó bản trong thời gian 40 phút.
 • Sau khi vượt một số ải, sẽ xuất hiện bảo rương trên mặt đất, mở bảo rương để nhận thưởng.
 • Mỗi lần vượt một ải sẽ nhận một lượng EXP nhất định, vượt càng nhiều ải, nhận càng nhiều EXP. EXP sẽ được trao qua thư khi kết thúc phó bản.
 • Phần thưởng: Bạc, Tinh Chú Thạch, Bảo Thạch Khoáng, Thuần Dưỡng Đơn, Tinh Lực, Rương Tinh Lực Giảm 60%.