Trận Pháp

Quý đại hiệp thân mến,

Trong giang hồ, kẻ mạnh không thể chỉ phụ thuộc vào gươm đao sắc bén, mà còn phải tận dụng được sức mạnh phù chú đến từ Trận Pháp. Trận Pháp là một hệ thống cho phép học tập và chuyển đổi linh hoạt nhưng việc thuần thục cũng vô cùng gian nan. Kẻ làm chủ được Trận Pháp có thể nói là làm chủ thiên hạ, dịch chuyển càn khôn. Hãy cùng tìm hiểu về hệ thống mới mẻ này nhé.

Nhận Trận Pháp

 • Hệ thống Trận Pháp sẽ xuất hiện khi máy chủ mở giới hạn Lv89.
 • Đại hiệp có thể đến gặp Bạch Thu Lâm làm nhiệm vụ, nhận 1 Trận Pháp cơ bản - Ngũ Hành Trận.
 • Sử dụng Ngũ Hành Trận sẽ kích hoạt hệ thống Trận Pháp.

 • Cùng lúc chỉ có thể trang bị tối đa 1 Trận Pháp. Có thể thay đổi Trận Pháp của bản thân thông qua mục Trận Pháp trong giao diện Túi.

 • Thông qua một số hoạt động có thể nhận về Huyền Quy Giáp, khi mở có tỉ lệ nhận về Trận Pháp Cổ (khi mở nhận Mảnh Trận Pháp-Sơ), Lĩnh Ngộ Đơn, Lĩnh Ngộ Đơn-Cao, Hồi Tâm Đơn, Nguyên Bảo x666...
 • Trận Pháp Cổ, Lĩnh Ngộ Đơn, Lĩnh Ngộ Đơn-Cao và Hồi Tâm Đơn có thể bày bán Kim Long
 • Thu thập đủ Mảnh Trận Pháp có thể đổi Trận Pháp mong muốn. Mỗi Trận Pháp sẽ cung cấp cho đại hiệp một số thuộc tính của Trận Pháp đó, khi tổ đội đại hiệp càng đông người, thuộc tính nhận được sẽ càng cao.

Tăng Cấp Trận Pháp

 • Dùng Cường Trận Phù có thể tăng cấp Trận Pháp, giúp Trận Pháp tăng thêm chỉ số thuộc tính.
 • Tăng cấp Trận Pháp bất kỳ sẽ tăng cấp tất cả Trận Pháp.

Kích Hoạt Trận Pháp

 • Mỗi Trận Pháp sẽ có một kho Trận Quyết riêng, sau khi học Trận Pháp sẽ ngẫu nhiên kích hoạt một vài Trận Quyết.
 • Phẩm chất Trận Pháp càng cao, số lượng Trận Quyết được kích hoạt sẽ càng cao.
 • Có thể dùng Hồi Tâm Đơn để tái lập lại Trận Quyết mới

Tăng Cấp Trận Quyết

 • Mỗi Trận Quyết sẽ giúp tăng một loại thuộc tính.
 • Dùng Lĩnh Ngộ Đơn để lĩnh ngộ Trận Quyết, lĩnh ngộ thành công sẽ tăng điểm Lĩnh Ngộ, thất bại sẽ mất điểm Lĩnh Ngộ, sau khi thanh lĩnh ngộ đầy sẽ tăng cấp Trận Quyết, tăng điểm thuộc tính nhận được.
 • Dùng Lĩnh Ngộ Đơn-Cao, lĩnh ngộ thất bại sẽ không bị trừ điểm Lĩnh Ngộ.
 • Khi đổi Trận Pháp, cấp Trận Quyết ở vị trí tương ứng không đổi.

Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu gặp khó khăn hay có thắc mắc nào, vui lòng liên hệ các kênh Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ sớm nhất