Nhiệm Vụ Nghĩa Quân

Nhiệm Vụ Nghĩa Quân

  • Loại hoạt động: Hàng ngày 
  • Điều kiện mở: Cấp 16 
  • Hình thức tham gia: Cá nhân
  • Số lượt tham gia mỗi ngày: 1 lần

Chi tiết tính năng

  • Thông qua giao diện Hoạt Động, chọn Nhiệm Vụ Nghĩa Quân, nhân vật sẽ đến gặp Bao Vạn Đồng để nhận nhiệm vụ. 
  • Mỗi ngày có 10 nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ hoàn thành sẽ được nhận thưởng.  
  • Loại nhiệm vụ: Đánh quái và mua vật phẩm tại các NPC Chủ Tiệm
  • Thưởng: Bạc, Huyền Tinh, Ngũ Hành Hồn Thạch, Mông Trần Bảo Thạch, Tài Sản Bang Hội, Tàng Bảo Đồ,…