Võ Lâm Cao Thủ

Võ Lâm Cao Thủ

 • Điều kiện tham gia: Cấp 12, đã gia nhập Bang Hội/Gia Tộc.
 • Thời gian: Mỗi ngày 15:30, 22:00.
 • Số lần tham gia: Không giới hạn.
 • Hình thức tham gia: Bang Hội/Gia Tộc.

Chi tiết tính năng

 • Đến giờ hoạt động, các BOSS Võ Lâm Cao Thủ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở các vị trí trên bản đồ dã ngoại.
 • Thông qua nút Hoạt Động, hiện giao diện Võ Lâm Cao Thủ để xác định vị trí có thể xuất hiện BOSS. Chọn điểm đến, nhân vật sẽ tự di chuyển đến vị trí tương ứng.
 • Kết hợp với các thành viên cùng Bang Hội/Gia Tộc gây sát thương lên BOSS để tăng tỉ lệ sát thương, đồng thời đánh bại các Bang Hội/Gia Tộc khác trong quá trình phân tranh, ngăn chặn đối phương gây sát thương lên BOSS.
 • Sau khi đánh bại BOSS, có thể di chuyển đến các BOSS khác để tiếp tục chiến đấu.
 • Điểm sát thương lên BOSS sẽ tính cho Bang Hội/Gia Tộc của đội trưởng.
 • Đòn đầu tiên và đòn kết liễu gây lên BOSS đều sẽ tăng thêm 10% sát thương cho Bang Hội/Gia Tộc của đội trưởng.
 • Sau khi kết thúc hoạt động, những BOSS chưa bị đánh bại sẽ biến mất và không rơi thưởng.

Thưởng hoạt động

 • Dựa theo tỉ lệ sát thương cuối cùng trên 1 BOSS để phát thưởng, thưởng được đưa vào Đấu Giá Gia Tộc hoặc Đấu Giá Bang. Gia Tộc hoặc Bang có hạng sát thương đạt top 20 và ít nhất đạt 1% sát thương sẽ nhận thưởng. Thưởng Đấu Giá gồm: Lệnh Bài Võ Hàm, Đồng Hành, Đồ Phổ, Hòa Thị Bích, Bình 300 Tinh Lực.
 • Ngoài thưởng Đấu Giá, Đại Hiệp tham gia hoạt động đều nhận thưởng Danh Vọng Trục Lộc và lợi tức đấu giá.
 • Đại Hiệp ra đòn đầu tiên và đòn kết liễu lên mỗi BOSS sẽ nhận thêm thưởng Cống Hiến Gia Tộc, mỗi trận không giới hạn số lần thưởng này.