Đào Kho Báu

Giới thiệu

  • Loại hoạt động: Hàng ngày.
  • Hình thức tham gia: Cá nhân.
  • Số lượt tham gia mỗi ngày: Không giới hạn. 

Đào Kho Báu

  • Hoàn thành Nhiệm Vụ Nghĩa Quân hoặc Nhiệm Vụ Chuyển Hàng mỗi ngày sẽ nhận được Tàng Bảo Đồ. 
  • Dùng Tàng Bảo Đồ, nhân vật di chuyển đến 1 vị trí ngẫu nhiên để đào kho báu.
  • Thưởng có thể nhận được: Ngũ Hành Hồn Thạch, Mông Trần Bảo Thạch, Huyền Tinh, Tây Bắc Vọng, Thanh Long Lệnh, Nguyên Bảo, Lệnh Bài Bách Niên Thiên Lao,… 
  • Lệnh Bài Bách Niên Thiên Lao: là lệnh bài đặc biệt, khi dùng ở một số khu dã ngoại có thể mở ra Tàng Bảo Động Bách Niên Thiên Lao, có thể triệu tập đồng đội để cùng nhau vượt phó bản và nhận thưởng. 
  • Thưởng: Bạc, Nguyên Bảo, Cống Hiến Gia Tộc, Huyền Tinh, Mông Trần Bảo Thạch,…