Gia Tộc

Giới thiệu

 • Để có thể tìm đến những bằng hữu kề vai sát cánh trên con đường chu du giang hồ, Đại Hiệp có thể gia nhập Gia Tộc.
 • Gia Tộc là một nhóm cộng đồng nhỏ, bao gồm tối đa 70-80 thành viên.
 • Gia nhập Gia Tộc sẽ cho phép Đại Hiệp trải nghiệm nhiều tính năng, hoạt động hấp dẫn, đem lại nhiều lợi tức.

Tạo và gia nhập Gia Tộc

 • Để tạo Gia Tộc, Đại Hiệp cần đạt Lv12 và tiêu hao 1000 Nguyên Bảo. Sau khi tạo Gia Tộc, Đại Hiệp sẽ trở thành Tộc Trưởng.
 • Gia nhập Gia Tộc: Đại Hiệp chỉ cần đạt Lv12 là đã có thể xin gia nhập Gia Tộc.

Hoạt đông Gia Tộc

 • Sau khi gia nhập Gia Tộc, các thành viên sẽ được mở khóa các tính năng, hoạt động sau:
 • Tính năng:
  • Đổi Rương
  • Góp Quỹ Xây Dựng
  • Chợ Gia Tộc
  • Chuyển Hàng Gia Tộc
  • Kỹ Năng Gia Tộc
  • Lương Gia Tộc
  • Lì Xì Gia Tộc
  • Đấu Giá Gia Tộc
 • Hoạt động:
  • Truyền Công Gia Tộc
  • Ải Gia Tộc
  • Võ Lâm Cao Thủ
  • Bạch Hổ Đường

Chức vị Gia Tộc

 • Những chức vị quản lý trong một Gia Tộc bao gồm: Tộc Trưởng, Tộc Phó, Bảo Bối, Chỉ Huy.
 • Tộc Trưởng có thể tùy ý bổ nhiệm các vị trí, bao gồm chuyển chức Tộc Trưởng cho người khác.
 • Chức vị thường bao gồm thành viên chính thức và thành viên ký danh