Kỳ Trân Các

Giới thiệu

 • Đại Hiệp có thể mua phần lớn tài nguyên, vật phẩm của trò chơi tại Kỳ Trân Các.
 • Kỳ Trân Các được chia làm 3 loại: Cửa Hàng Hạn Giờ, Cửa Hàng Kim Long và Cửa Hàng Nguyên Bảo.
  • Cửa Hàng Hạn Giờ: bán một số lượng vật phẩm giới hạn với giá ưu đãi, các vật phẩm giảm giá sẽ được làm mới mỗi ngày hoặc tuần tùy theo món.
  • Cửa Hàng Kim Long: bán các vật phẩm, đạo cụ quý.
  • Cửa Hàng Nguyên Bảo: bán các vật phẩm, đạo cụ, tài nguyên thông dụng.

Tiệm Giang Hồ

 • Tiệm Giang Hồ là một loại cửa hàng nhánh của Kỳ Trân Các, Đại Hiệp cần sử dụng các đơn vị tiền đặc biệt để mua ở đây, các cửa hàng trong Tiệm Giang Hồ bao gồm:
  • Cửa Hàng Danh Vọng: đổi điểm Danh Vọng kiếm được từ các hoạt động để lấy trang bị Tốt hoặc Hiếm. Trang bị có được từ nguồn này không thể giao dịch.
  • Cửa hàng Hồn Thạch:  Có thể dùng Hồn Thạch mua duy trì Phi Phong hiệu lực 30 ngày và các loại Mật Tịch.
  • Cửa Hàng Sư Đồ: Dùng Danh Vọng Sư Đồ có được từ thưởng xuất sư để mua các tài nguyên.
  • Chợ Gia Tộc: Dùng điểm Cống Hiến Gia Tộc để mua một số tài nguyên và vật phẩm nộp nhiệm vụ Chuyển Hàng.