Làm gì khi đứng cấp?

Tình trạng đứng cấp thường hay xảy ra khi đại hiệp không đạt đủ cấp để làm nhiệm vụ chính tuyến. Có 4 cách để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này:

Nhiệm vụ phụ tuyến

  • Kiểm tra xem bảng nhiệm vụ còn nhiệm vụ phụ tuyến nào chưa hoàn thành không?
  • Nhiệm vụ phụ tuyến đem lại rất nhiều kinh nghiệm, đồng thời mở khóa nhiều tính năng hấp dẫn khác.

Tham gia hoạt động

  • Tham gia các hoạt động hằng ngày và hoạt động hạn giờ đem lại nhiều EXP cùng các phần thưởng hấp dẫn.
  • Một số hoạt động chỉ mở khi là thành viên Gia Tộc/Bang Hội, vì thế đại hiệp hãy sớm gia nhập một cộng đồng của riêng mình.

Truyền công

  • Truyền Công là một phương pháp tăng EXP nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn.
  • Chỉ có thành viên Gia Tộc/Bang Hội hoặc Sư Đồ mới có thể truyền công cho nhau.
  • Sư Đồ có thể truyền công 1 lần/ngày, Gia Tộc, Bang Hội có thể truyền công và nhận truyền công 2 lần/ngày, dùng truyền công đơn có thể tăng thêm 1 lần truyền công và nhận truyền công (mỗi ngày chỉ được dùng 1 lần).

Tu luyện

  • Không đem lại nguồn EXP nhanh như các hoạt động khác nhưng nguồn EXP Tu Luyện là không giới hạn
  • Với mỗi quái bị đánh bại sẽ nhận EXP, đánh bại quái Tinh Anh sẽ nhận nhiều EXP và tạo ra Lửa Trại, giúp tăng EXP của đội trong khoảng thời gian nhất định, sử dụng Tây Bắc Vọng để tăng thêm EXP nhận từ Lửa Trại
  • Tập hợp chiến hữu, chọn một bãi quái hợp lý, thủ sẵn một lượng Tây Bắc Vọng, bật Tu Luyện x10 và bắt đầu Tu Luyện