Nạp Ít Lời To

Khi đã thực hiện hết nhiệm vụ và các hoạt động, Đại Hiệp còn có thể đến các bản đồ dã ngoại để Tu Luyện bằng cách đánh quái. Đây là một số bí quyết để việc Tu Luyện nhanh chóng và hiệu quả:

Quà Mỗi Ngày

 • Mỗi ngày Đại Hiệp có thể mua 3 gói quà ngày (Sơ - Trung - Cao), sau khi mua sẽ được nhận một lượng tài nguyên trong game, khi mua còn có tỉ lệ nhận thêm thưởng hấp dẫn như Huyền Tinh, Tu Luyện Đơn, Thiệp Chiêu Mộ Đồng Hành, Chìa Hoàng Kim, Ngũ Hành Hồn Thạch,...
 • Ngoài ra, khi chọn Mua Nhanh Quà Ngày, liên tục trong 7 ngày, mỗi ngày có thể nhận đủ 3 gói quà Sơ - Trung - Cao. Sau khi nhận 3 gói trên, nhận thêm một rương thưởng vào ngày hôm sau.

Gói Đầu Tư

 • Khi mua Quỹ Đầu Tư, Đại Hiệp sẽ được nhận ngay một lượng Nguyên Bảo.
 • Sau đó khi nhân vật đạt đến cấp nhất định sẽ nhận thêm Nguyên Bảo, tống giá trị Nguyên Bảo nhận được từ Gói Đầu Tư sẽ lợi hơn mua trực tiếp Nguyên Bảo.

Thẻ Tuần

 • Đại Hiệp khi mua Thẻ Tuần sẽ được nhận ngay tài nguyên giá trị như Bạc, Nguyên Bảo, Huyền Tinh, Tinh Lực, Tây Bắc Vọng.
 • 7 ngày tiếp theo, mỗi ngày có thể nhận 180 Nguyên Bảo.
 • Tổng lợi tức nhận từ Thẻ Tuần gấp nhiều lần giá trị mua ban đầu.

Thẻ Tháng

 • Đại Hiệp khi mua Thẻ Tháng sẽ được nhận ngay tài nguyên giá trị như Nguyên Bảo, Thiệp Chiêu Mộ Đồng Hành, Quả Bồ Đề, Tinh Hoa Trí Tuệ, Ngũ Hành Hồn Thạch. 30 ngày tiếp theo, mỗi ngày có thể nhận 100 Nguyên Bảo.
 • Ngoài ra, sở hữu Thẻ Tháng còn nhận được nhiều đặc quyền:
  • Có thể mua Quà Tinh Lực-Ngày trong Tiệm Hạn Giờ.
  • Mỗi ngày nhận thêm 5 lần thưởng cao cấp từ Túi Phúc Hoàng Kim.
  • Được mở Thương Khố từ giao diện Túi.
  • Trang bị Tốt và Hiếm (chưa giám định) nhận được từ chế tạo có thể giao dịch.
  • Trang bị Tốt và Hiếm (chưa giám định) nhận được từ Thực Nguyệt Đảo có thể giao dịch
 • Tổng lợi tức nhận từ Thẻ Tháng gấp nhiều lần giá trị.