Tống Kim

Chiến Trường Tống Kim

 • Điều kiện tham gia: Cấp 25
 • Thời gian: Mỗi ngày 10:25, 16:25, 20:25, 23:25 (Ngày đầu tiên mở máy chủ sẽ không mở Chiến Trường Tống Kim lúc 10:25).
 • Số lần tham gia: 1 lần/ngày. Có thể tăng lượt tham gia bằng cách sử dụng Chiêu Thư Tống Kim (có tỉ lệ nhận từ Rương Chiến Trường Tống Kim), mỗi ngày được dùng 1 lần.
 • Hình thức tham gia: Cá nhân.

Chi tiết tính năng

 • Đến giờ hoạt động, có thể tham gia thông qua giao diện Hoạt Động.
 • Sau khi báo danh, Đại Hiệp sẽ được phân vào phe Tống hoặc phe Kim để chiến đấu. Lưu ý, Đại Hiệp không thể tổ đội trong hoạt động.

 • Mục tiêu của hoạt động là tiến về doanh trại phe địch, đánh bại Đại Hiệp, NPC phe đối phương.
 • Đánh bại hoặc hỗ trợ đánh bại Đại Hiệp đối phương, NPC đối phương, NPC trung lập đều được nhận điểm tích lũy. Đánh bại Đại Tướng và Nguyên Soái đối phương sẽ nhận được nhiều điểm.
 • Kết thúc hoạt động, phe có tổng điểm cao hơn sẽ giành thắng lợi.
 • Ngoài ra, Đại Hiệp phe chiến thắng khi tổng kết điểm sẽ được tăng nhiều điểm cá nhân.
 • Dựa vào xếp hạng điểm cá nhân để thưởng chiến trường, thưởng nhận được bao gồm Danh Vọng Vũ Uy, Cống Hiến Gia Tộc, Bạc, Bảo Thạch Khoáng, Lệnh Bài Môn Phái,...