Bày Bán

Giới thiệu

  • Bày Bán là tính năng giúp Đại Hiệp kinh doanh cũng tìm mua vật phẩm, trang bị với những Đại Hiệp khác.
  • Chức năng Bày Bán được chia thành 2 loại là Bày Bán Kim Long và Bày Bán Nguyên Bảo.

Tiệm Giang Hồ

  • Mỗi lần bày bán một vật phẩm, hệ thống sẽ thu một ít phí thủ tục, sau khi bán thành công sẽ thu 5% thuế giao dịch.
  • Nhân vật tăng cấp sẽ tăng thêm số ô bày bán.
  • Một số vật phẩm có thể bày bán Nguyên Bảo: Vật Cộng Sinh có được từ Chế Tạo, đạo cụ nộp Nhiệm Vụ Thương Hội, Chuyển Hàng Gia Tộc, Bảo Thạch Bậc 1, Sách Kỹ Năng Đồng Hành, Vật tiêu hao.
  • Một số vật phẩm có thể bày bán Kim Long: Trang Bị (chỉ khi Đại Hiệp sở hữu Thẻ Tháng), Bảo Thạch bậc 2 trở lên, Đạo Cụ Hỗ Trợ

Trân Bảo Hành

  • Trân Bảo Hành là hệ thống bày bán đặc biệt, cho phép giao thương với những Đại Hiệp ở các máy chủ khác.
  • Đại Hiệp có thể mua bán Khí Linh tại Trân Bảo Hành, Kim Long nhận được từ bán vật phẩm sẽ lưu ở tài khoản Trân Bảo Hành, Đại Hiệp có thể rút về hành trang bản thân.
  • Vật phẩm mua thành công hoặc ngưng bán sẽ tạm lưu ở giao diện Đính Kèm, Đại Hiệp có thể lấy về hành trang.