Thi Đấu Môn Phái

Thi Đấu Môn Phái

 • Điều kiện tham gia: Cấp 25.
 • Thời gian: Thứ 5 hằng tuần 21:00.
 • Cách thức tham gia: Đến giờ mở hoạt động, có thể tham gia thông qua giao diện Hoạt Động.
 • Hình thức tham gia: Cá nhân.

Chi tiết tính năng

 • Chỉ Đại Hiệp có cùng môn phái mới có thể giao chiến với nhau trong Thi Đấu Môn Phái.
 • Thi Đấu Môn Phái có 2 giai đoạn là Đấu Hạng và Đấu Loại.
 • Đại Hiệp đạt Top 16 Đấu Hạng mới được tham gia Đấu Loại.
 • Đấu Hạng gồm có 3 trận.
 • Khi trận Đấu Hạng bắt đầu, hệ thống sẽ chia tuyển thủ tham gia thành 2 phe, hai phe bắt đầu hỗn chiến, tiêu diệt đối thủ để nhận điểm, sau khi 3 trận Đấu Hạng kết thúc, tính toán tổng điểm của tuyển thủ, dựa trên điểm số xếp hạng tuyển thủ, tuyển thủ đạt Top 16 được vào vòng Đấu Loại.

 • Đấu Loại chia làm 4 giai đoạn gồm Top 16, Top 8, Bán Kết và Chung Kết.
 • Đấu Loại áp dụng thể thức 1 vs 1. Người chiến thắng sẽ được vào vòng kế tiếp.
 • Sau khi kết thúc trận ở 1 lôi đài, xung quanh lôi đài đó sẽ xuất hiện một số rương thưởng, mỗi Đại Hiệp có thể nhặt tối đa 10 rương.
 • Sau khi kết thúc vòng Chung Kết, Đại Hiệp hạng 1 sẽ được truyền tống vào đài nhận thưởng và thực hiện nghi thức kéo cờ mừng chiến thắng. Quán quân Thi Đấu Môn Phái sẽ được nhận thêm danh hiệu Môn Phái Tân Nhân Vương, một tượng nhân vật cũng sẽ xuất hiện ở bản đồ môn phái tương ứng.

Phần thưởng

 • Thưởng rương môn phái: Bạc, Huyền Tinh, Nguyên Bảo, Hồn Thạch.
 • Thưởng hạng cá nhân: Hồn Thạch, Huyền Tinh, Bạc, Khoáng Trang Bị Thú Cưỡi, Bảo Thạch Khoáng, Tinh Chú Thạch, Thuần Dưỡng Đơn-Thú Cưỡi, Lệnh Bài Môn Phái.