Chiêu Tài Tấn Bảo

  • Tại Chiêu Tài Tấn Bảo, có thể dùng Nguyên Bảo để đổi lấy nhiều Bạc.
  • Mỗi lần đổi sẽ tiêu tốn 20 Nguyên Bảo, nhận về 2000 Bạc, có tỉ lệ may mắn nhận thưởng gấp 2 hoặc 10 lần lượng Bạc bình thường.