Đồng Hành

 • Đồng hành là những trợ thủ đắc lực của đại hiệp, giúp tăng năng lực của nhân vật và trực tiếp tham chiến cùng đại hiệp ở một số hoạt động.
 • Chiêu mộ Đồng Hành:
  • Có thể dùng Nguyên Bảo hoặc Bạc để chiêu mộ Đồng Hành, lần đầu nhận được Đồng Hành mới sẽ kích hoạt ngay Đồng Hành đó.
  • Số lượng Đồng Hành tối đa được ra trận sẽ tăng dần theo cấp độ nhân vật, ban đầu là 2, tối đa là 4, có thể điều chỉnh vị trí Đồng Hành ra trận

 • Bồi Dưỡng Đồng Hành:
  • Cho Đồng Hành ra trận tham gia hoạt động năng động ngày để lên cấp, khi đạt cấp yêu cầu sẽ cần đột phá để tiếp tục tăng cấp.
  • Có thể tiêu hao thẻ Đồng Hành tương ứng để tăng cấp sao Đồng Hành, giúp tăng tiềm năng và giới hạn tẩy tủy.
  • Có thể dùng Quả Bồ Đề giúp Đồng Hành tẩy tủy tăng tiềm năng và dùng Tinh Hoa Trí Tuệ tăng tiềm năng Đồng Hành.
 • Kỹ năng Đồng Hành: Kỹ năng đồng hành chia làm Kỹ Năng Hộ Chủ, Kỹ Năng Thiên Phú, Kỹ Năng Cá Tính và Kỹ Năng Sách Kỹ Năng.
  • Kỹ Năng Hộ Chủ sẽ tăng theo Tài Phú của Đồng Hành, có tác dụng lên nhân vật.
  • Kỹ Năng Thiên Phú, Kỹ Năng Cá Tính có tác dụng lên bản thân Đồng Hành đó.
  • Kỹ Năng Sách Kỹ Năng sẽ mở thêm ô mới khi Đồng Hành tăng sao, có thể dùng Sách Kỹ Năng để Đồng Hành học và tăng cấp kỹ năng.
 • Hiệp Duyên:
  • Mỗi Đồng Hành đều có tổ hợp Hiệp Duyên, thu thập Đồng Hành trong tổ hợp và bồi dưỡng đạt mức Tài Phú yêu cầu, sẽ có thể tăng cấp và nhận thuộc tính Hiệp Duyên.