Truy Nã

Truy Nã

 • Loại hoạt động: Hàng ngày
 • Điều kiện mở: Cấp 20
 • Hình thức tham gia: Cá nhân/Tổ đội
 • Số lượt tham gia mỗi ngày: 6 lần

Chi tiết tính năng

 • Tạo tổ đội để tham gia hoạt động.
 • Tại giao diện Hoạt Động, chọn Truy Nã. 
 • Đến đối thoại với NPC Hình Bổ Đầu tại Lâm An Thành để nhận nhiệm vụ.
 • Nhấn vào nhiệm vụ Quan Phủ Truy Nã bên trái để tự động tìm đến mục tiêu.
 • Tiêu diệt mục tiêu Truy Nã, tổng cộng 6 mục tiêu/ngày
 • Nhận thưởng đối với mỗi mục tiêu Truy Nã bị tiêu diệt.
 • Phần thưởng: Bạc, Danh Bổ Lệnh, Tây Bắc Vọng, Bảo Thạch, Hồn Thạch, Huyền Tinh, Quỹ Bang, Danh Vọng Vũ Uy, trang bị theo bậc hiện tại.