Truyền Công

Truyền Công

 • Loại hoạt động: Hàng ngày 
 • Điều kiện mở: Cấp 12, gia nhập Gia Tộc/Bang Hội 
 • Hình thức tham gia: Cá nhân 
 • Cách thức tham gia: Thông qua giao diện Hoạt Động, chọn Truyền Công. 

Chi tiết tính năng

 • Đại Hiệp đạt cấp 12 có thể nhận truyền công, Đại Hiệp cấp 35 trở lên mới có thể truyền công cho thành viên Gia Tộc hoặc Bang Hội, ngoài ra đôi bên cần chênh lệch ít nhất 3 cấp độ.
 • Nhân vật phải ở khu an toàn mới có thể phát động truyền công.
 • Mỗi ngày có thể truyền công cho người khác 2 lần và nhận truyền công từ người khác 2 lần. 
 • Trong khi truyền công, cả 2 vào trạng thái ngồi thiền, không thể di chuyển, và cùng nhận thưởng EXP. 
 • Ngoài ra, Sư Đồ cũng có thể truyền công được 1 lần/ngày, lượt truyền công này không tính vào truyền công Bang Hội/Gia Tộc.

 • Mỗi ngày có thể dùng 1 viên Truyền Công Đơn, tăng 1 lần truyền công và nhận truyền công.  
 • Tại Quản Lý Bang Hội ở Lãnh Địa Bang Hội có thể tiến hành Ngồi Thiền Tu Luyện, mỗi lần thiền sẽ tiêu hao 1 lần nhận truyền công, lượng EXP nhận được sẽ ít hơn Truyền Công thông thường.