Từ Điển Kiếm Thế

Từ Điển Kiếm thế

  • Loại hoạt động: Hàng ngày
  • Điều kiện mở: Cấp 10
  • Hình thức tham gia: Cá nhân
  • Số lượt tham gia mỗi ngày: 1 lần

Chi tiết tính năng

  • Trổ tài am hiểu thế giới Kiếm Thế Origin qua bộ câu hỏi vui nhộn để nhận thưởng nhiều phần quà hữu ích.
  • Thông qua giao diện Hoạt Động, chọn Từ Điển Kiếm Thế, nhân vật sẽ đến gặp NPC Nhan Như Ngọc tại Vân Trung Trấn  để trả lời Từ Điển Kiếm Thế.
  • Tổng cộng có 10 câu hỏi, trả lời mỗi câu nhận về EXP, trả lời đúng nhận nhiều EXP hơn trả lời sai. Hoàn thành đủ 10 câu nhận thêm EXP.