Đấu Trường

Đấu Trường

  • Loại hoạt động: Hàng ngày 
  • Điều kiện mở: Cấp 25 
  • Hình thức tham gia: Cá nhân.
  • Số lượt tham gia: Mỗi ngày có 5 lượt đánh miễn phí, sau khi hết lượt tham gia có thể mua thêm bằng Nguyên Bảo, mỗi lần mua sẽ tăng 5 lượt, mỗi ngày mua tối đa 1 lần, cấp Kiếm Tôn càng cao mua được càng nhiều.
  • Cách thức tham gia: Thông qua giao diện Hoạt Động, chọn Đấu Trường. 

Chi tiết tính năng

  • Khiêu chiến đối thủ để nhận thưởng EXP, thưởng khiêu chiến thắng lợi cao hơn thưởng thất bại. 
  • Vào 22:30 mỗi ngày, sẽ tổng kết thứ hạng, đại hiệp sẽ nhận rương thưởng dựa theo thứ hạng đạt được.
  • • Có tổng cộng 6 bậc: Giang Hồ Tân Tú, Giang Hồ Thiếu Hiệp, Giang Hồ Đại Hiệp, Giang Hồ Hào Hiệp, Nhất Đại Tông Sư và Võ Lâm Minh Chủ, bậc càng cao thưởng càng phong phú.
  • Thưởng: Bạc, Cống Hiến Gia Tộc, Nguyên Bảo, Lệnh Bài Môn Phái.