Khiêu Chiến Bang Hội

Khiêu chiến Bang Hội

  • Điều kiện tham gia: Cấp 12, gia nhập Bang Hội.
  • Thời gian: Mỗi ngày 12:30 và 19:30.
  • Cách thức tham gia: Đến giờ mở Bang Hội Khiêu Chiến, Đại Hiệp có thể tham gia thông qua giao diện Hoạt Động, chọn Bang Hội Khiêu Chiến, Đại Hiệp sẽ được truyền tống đến Lãnh Địa Bang Hội.
  • Hình thức tham gia: Bang Hội

Chi tiết tính năng

  • Trong Bang Hội Khiêu Chiến, Đại Hiệp cùng các thành viên khác sẽ khiêu chiến BOSS Độc Cô Cầu Bại ở Lãnh Địa Bang Hội. Gây sát thương lên BOSS để nhận điểm, điểm của tất cả thành viên Bang cộng lại thành điểm Bang.
  • Trong lúc khiêu chiến BOSS có thể chọn nút “Đoạt điểm" để tỉ thí với Đại Hiệp khác Bang, nếu tỉ thí thành công sẽ nhận được 10% điểm của đối phương, tỉ thí thất bại chỉ nhận được 5% điểm.
  • Độc Cô Cầu Bại có 3 trạng thái là Bình Thường, Mạnh Mẽ và Cuồng Bạo. Đoạt điểm thành công ở trạng thái Mạnh Mẽ và Cuồng Bạo sẽ lần lượt nhận buff tăng x2 và x3 điểm sát thương lên Boss.
  • Nếu ở giai đoạn Bình Thường có đoạt điểm, buff ở giai đoạn sau sẽ tăng thành x3 và x4 điểm.

Thưởng hoạt động

  • Dựa vào hạng Bang Hội tham gia sẽ tổng kết thưởng Đấu Giá Bang Hội, thành viên tham gia càng nhiều thưởng càng phong phú như: Lệnh Bài Võ Hàm, Đồng Hành, Đồ Phổ, Hòa Thị Bích.
  • Căn cứ bạng điểm Bang Hội, sẽ thêm thưởng Cống Hiến cho thành viên tham gia như: Danh Vọng Trục Lộc, Cống Hiến Gia Tộc, Tài Sản Bang Hội.