Võ Hàm & Phi Phong

 • Võ Hàm là danh hiệu thể hiện thực lực của đại hiệp.
 • Để nâng cấp Võ Hàm, cần thỏa mãn 2 điều kiện:
  • Đạt đến một mức tài phú nhất định.
  • Tiêu tốn Lệnh Bài Võ Hàm

 • Lệnh Bài Võ Hàm có thể nhận được thông qua đấu giá gia tộc/bang hội hoặc đấu giá thế giới.
 • Nâng cấp lên Võ Hàm mới sẽ tăng thuộc tính của nhân vật, đồng thời mở khóa Phi Phong tương ứng.
 • Mỗi lần nâng cấp lên một Võ Hàm mới, sẽ nhận được Phi Phong miễn phí có thời hạn 7 ngày.
 • Đại hiệp có thể mua duy trì Phi Phong tại tiệm Hồn Thạch. Phi Phong mua tại tiệm Hồn Thạch có thời hạn dùng là 30 ngày.
 • Mang Phi Phong giúp tăng mạnh một số thuộc tính, đồng thời khi mang Phi Phong cấp cao hơn đối phương, đại hiệp sẽ gây thêm 10% sát thương lên kẻ đó.