Bạch Hổ Đường

Bạch Hồ Đường

 • Điều kiện tham gia: Cấp 25.
 • Thời gian: Mỗi ngày 11:00, 13:00, 17:00, 20:00, 23:00 (ngày đầu tiên mở máy chủ sẽ không mở Bạch Hổ Đường lúc 11:00).
 • Số lần tham gia: 1 lần/ngày.
 • Hình thức tham gia: Bang Hội/Gia Tộc/Tự do.

Chi tiết tính năng

 • Đến giờ hoạt động, tham gia thông qua giao diện Hoạt Động.
 • Nhân vật sẽ tự truyền tống để báo danh tại NPC Hộ Vệ Bạch Hổ Đường.
 • Tại NPC Hộ Vệ Bạch Hổ Đường, có thể chọn kênh tham gia hoạt động.
 • Sau khi chọn Kênh, di chuyển đến 1 trong 4 Môn Đồ Bạch Hổ để chọn cửa vào, có tổng cộng 4 cửa là Đông, Tây, Nam, Bắc.

 • Mỗi Bạch Hổ Đường được chia thành 3 tầng. Tầng 1 có 4 phòng tương ứng với 4 cổng vào, tầng 2 có 2 phòng và tầng 3 có 1 phòng.
 • 3 phút đầu tiên sau khi mở hoạt động là giai đoạn Hòa Bình, tất cả Đại Hiệp ở trạng thái Tu Luyện. Sau 3 phút, mở hình thức Tranh Đoạt, Đại Hiệp có thể chuyển sang hình thức PK Bang Hội/Gia Tộc.
 • Sau một khoảng thời gian, Boss Thủ Lĩnh Sấm Đường Tặc sẽ xuất hiện, sau khi bị tiêu diệt sẽ mở ra lối tiến vào tầng tiếp theo. Thành viên Bang Hội/Gia Tộc đánh bại BOSS tầng 3 có thể vào Bạch Hổ Đường Liên Server.
 • Lưu ý: Gia Tộc/Bang Hội gây nhiều sát thương lên Boss nhất sẽ nhận được thưởng khi Boss bị hạ gục.
 • Chú ý nếu bị đánh trọng thương, Đại Hiệp sẽ bị truyền tống khỏi Bạch Hổ Đường, vì thế hãy kết hợp cùng các thành viên cùng Bang Hội/Gia Tộc, cẩn thận dùng chiến lược thích hợp để giành chiến thắng.

Chi tiết tính năng

 • Trong thời gian hoạt động, đánh bại quái nhỏ trong Bạch Hổ Đường sẽ nhận thưởng rơi ra như Huyền Tinh, Bạc,…
 • Vật phẩm rơi từ Boss Bạch Hổ Đường tính dựa theo sát thương, tổ đội gây nhiều sát thương nhất sẽ nhận được thưởng rơi từ Boss, đồng thời thành viên trong cùng bang hội với đội đó có mặt ở map tầng hiện tại, cũng có cơ hội nhận được phần thưởng.
 • Đánh bại Boss Bạch Hổ Đường Liên Server để nhận thưởng Đấu Giá như: Lệnh Bài Võ Hàm, Đồng Hành, Đồ Phổ, Hòa Thị Bích,...